มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ ประจำปี 2560 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 256
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ ประจำปี 2560 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 256
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
...
ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ xu ๒๕๖๒

ประชุมนำเสนอผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา

#ประชุมนำเสนอผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา บ่ายวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑…

โพสต์โดย ประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬา เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018