ประชาสัมพันธ์ banner2567
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ banner2567_20240602_104431_0000
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ 170525671024
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗

ข่าวสาร ข่าวสาร บัณฑิตศึกษา_20240514_102407_0000
0

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567

ประชาสัมพันธ์ 290425671153
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ประชาสัมพันธ์ 432244875_122141442236046622_3524299292219185540_n
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ข่าวสาร 010525670949
0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานหน่วยงาน ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัณฑิต วันที่ 15-10-66
0

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาหัวข้อการให้คำปรึกษา และการเขียนวิทยานิพนธ์”

1 2 3 9