ข่าวกิจกรรม
0

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) โดย เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้…

ประชุม/อบรม/สัมมนา
0

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้จัดโครงการ “สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…