ประชาสัมพันธ์
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ >>> คลิกดูรายละเอียด

กิจกรรม
0

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ “Vesak2016″ Application ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ Playสโตร์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ “Vesak2016″ Application ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ Playสโตร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  “Vesak2016″ Application บนระบบปฎิบัติการแอนดอยด์ ชึ่งแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ปี 2559…