All กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณ…
อ่านต่อ

๓ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

๓ ช่องทางการชำระค่าธ…
อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิ…
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี รอบที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อผู้สอบผ่านและ…
อ่านต่อ

เลื่อนกำหนดการการเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ระดับปริญญาตรี

เลื่อนกำหนดการการเปิ…
อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ…
อ่านต่อ