เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่ อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ (ห้องทะเบียนและวัดผล)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หรือสมัครเรียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://kk.mcu.ac.th/admidsion61.html

56

Share.

About Author

Leave A Reply