pm_pisit
พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

 

amonrat
ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เรื่องล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ผลการดำเนินงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

YoutubelogoPNGimage