ประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561

0

   วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เลขานุการหลักสูตรและผู้ประสานงานหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพื่อประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการกำกับติดตามงานบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิมลธรรม 101 อาคารเรียน 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
33059378_213702979232412_3269101060131651584_n 33063631_213702835899093_4385289079550377984_n 33094484_213702969232413_1332115524540170240_n 33106970_213702792565764_4639617651042156544_n 33154406_213702995899077_4870641321963945984_n 33207401_213702779232432_5521094426518093824_n
credit : พิมวดี คำมูล

Share.

About Author

Leave A Reply