เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต/คฤหัสถ์ ระดับ ป.โท, ป. เอก สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2562

0
Showing 1 of 1

kk

28450199_2055548811369418_715133286_nครั้งที่ 2บันทึก 15 มี.ค. 2561

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี รายการ
๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.โท)

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

(สอบเฉพาะผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.เอก)

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

(สอบเฉพาะผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ)

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบข้อเขียน (ป.โท-ป.เอก)
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์ (ป.โท)
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์ (ป.เอก)
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
๒๓-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปิดเรียน (ภาคสมทบ)
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปิดเรียน (ภาคปกติ)

28279011_802255206647101_8697516321531595074_n 28379733_802255263313762_6254701887577686016_n

Share.

About Author

Leave A Reply