วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564

0

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องพิมลธรรม (101) อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

190585755_310923200508769_6006465436186888866_n 191318638_3825906554186984_7960187006864345982_n 191335353_498894051343787_8383821218652900263_n 191455456_198287812171125_5169465759022103091_n 194338104_389005965738896_5279384173836193849_n 194569972_177362720983212_8311080431393645413_n 194988616_174377371360089_3374208511902585117_n 195255588_940993330070748_834071781371274020_n

Share.

About Author

Leave A Reply