ลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

0

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การจัดสอบผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

185512297_182530397106782_8329644573102261174_n 185548169_2832845280378644_4279317032715318870_n 186229602_1004050600349939_1930524161684605504_n 186481280_265218522050975_6403408871489485283_n 186534084_1432062813840817_3620810550463999713_n 186544558_1889780411180175_2530711108338168109_n 186561363_1822542854591414_708538742809225213_n (1) 187091721_821304235460608_5205294970614676531_n 187133459_312744183801317_3748831774681922180_n 187558571_168286395146426_8427710237017642941_n

Share.

About Author

Leave A Reply