วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สอบป้องกันดุษฎีนิพน์

0

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ส่วนระดับปริญญาโท ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

186462123_166246385444806_180579138580455336_n 186488320_778763346119009_3908204114595947530_n 186489770_619484219452792_2088262506411059956_n 186496705_1763240417193887_8916205420767566176_n 186511906_4205062909544844_1668427606265784147_n 186551700_1367649380283290_235183374546727464_n 189625442_532973391041434_535165693661033536_n 190487634_331927251615938_3581297714193811202_n

Share.

About Author

Leave A Reply