วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท

183771755_625987538358828_2980942588461041155_n 184811725_1220784045087908_8218963827166379752_n 185248612_353230296431773_2503879284379529926_n 185522427_152997000171966_318031737146623283_n 185816537_469911250766194_17628232772658892_n 186112334_944436939432368_1079911371184085701_n 186453661_2928598044049795_2982307942439452259_n 186518935_404930013803925_6581644897420855523_n 186541771_582504939393277_1859756987689910708_n 186558689_472145133845504_8808741411048494190_n

Share.

About Author

Leave A Reply