ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสฆ์ขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ทั่วไป

0

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสอบวัดความรู้ทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกและสรรหานิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

185255368_634026850891536_219947760203348332_n 186387082_4429450033752268_2202940448598646057_n 185329925_1047199375806046_6900389757928680675_n 186491502_319520099624113_7436879190403604750_n 186546209_840399646571726_3450796971273465659_n 186551784_139005361507102_3437190673641124378_n 186556694_541378916856430_8353761958870081498_n 187749166_177604750938186_868393988436305555_n

Share.

About Author

Leave A Reply