หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ด้วยระบบออนไลน์

0

วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากโรคระบาดโควิด ๑๙ อีกจากนิสิตส่วนอยู่ต่างจังหวัดและอยู่ต่างประเทศ

403052 403053 403167 403168 763234 183816049_3781146248662972_510423023353903863_n 183909660_3781146658662931_913896764833603699_n 183967026_3781147015329562_8499032485657535658_n 184432980_3781146475329616_8934363275696139745_n

 

Share.

About Author

Leave A Reply