บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมย่อยตรวจสอบรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

0

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563 ผศ.ดร.นิเทศ สนัั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานประชุม ในการตรวจสอบรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รองผู้อำนวนการวิทยาเขตขอนแก่น นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น และผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

94922549_2839888399379788_6608115078216548352_n94775270_833767173780565_8449778534842368000_n94488706_648050586044684_8810673070378319872_n

Share.

About Author

Leave A Reply