ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

0

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา

Share.

About Author

Comments are closed.