ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

0

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รับชมผ่านช่องทาง YouTube : TBL Suan Dusit และ Facebook : Khurusapha official

Share.

About Author

Leave A Reply