โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

0

นิสิตสายครูพร้อมหรือยังครับ กับโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้
-ขอเชิญนิสิตสายครู ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-หมายเหตุ : นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ต้องเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ ห้ามขาด
-สำหรับนิสิตปี 5 ท่านที่ต้องการหนังสือขออนุญาตโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเพจ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ท่านใดจะเข้าร่วมให้เเจ้งความประสงค์ผ่านทาง inboox มาล่วงหน้านะครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์พันทิวา ทับภูมี : เลขาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร ขอนแก่น

แจ้งหนังสือเชิญนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑- สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๕ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (ด้านล่างนี้)

dev_nisit63

Share.

About Author

Leave A Reply