ค่ายคุณธรรม อบรมนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

0

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เดินทางอบรม นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนา วินัย ให้กับนักเรียน และให้นักเรียน ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรม ทางด้านพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ ศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจงจิตร ดวงสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑๖๗ คน คณะครู ๑๖ ท่าน  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

1-12

Share.

About Author

Leave A Reply