Monthly Archives: กุมภาพันธ์, 2023

คำสั่ง/ประกาศ
0

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตารอบที่ ๓)