เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปี 2562

0

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยพื้นฐานของหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลาทั่วไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้ง

ppt70CD.pptm [บันทึกอัตโนมัติ]

ภาพนิ่ง1ภาพนิ่ง246299623_247084605986693_1924814190980104192_n (1)

แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Share.

About Author

Leave A Reply