ข้อมูลทั่วไป

????????????

?.  ???????????????????????????

???????????????????     :    ???????????????????????????  ????????????????????????
??????????????????       :    Doctor of Education in Teaching Social Studies

?.  ?????????????????????

???????????????           :    ???????????????????  (????????????????)
??????????????????       :    Doctor of Education (Teaching Social Studies)
??????????????            :    ?.?.  (????????????????)
?????????????????        :    Ed.D. (Teaching Social Studies)

?. ??????? (?????)

                     ????????????????????????  (Teaching Social Studies)

?. ?????????????????????????????????

????????????????? ?.?          ??  ????????
????????????????? ?.?           ??  ????????

?. ?????????????????

                     ?.? ??????
                                          ?????????????????????? ???????? ? ??

                     ?.? ??????????
                                          ???????????????????????????????

                     ?.? ???????????????
                                          ????????????????????????? ??????????????????????????????????????

                     ?.? ????????????????????????
                                          ??????????????????????????

                     ?.? ????????????????????????????????
                                          ??????????????????????? ??? ????????????????????????