เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

>> คลิกเพื่อสมัครออนไลน์

Share.

About Author

Leave A Reply