ผู้บริหาร

yothin3
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

rapee
นางรพีพร มณีวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ