งดให้บริการระบบเครือข่ายและโทรศัพท์ มจร วังน้อย ชั่วคราว

0

logo-mea

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ มจร วังน้อย ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร วังน้อย ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

 1. qa.mcu.ac.th
 2. km.mcu.ac.th
 3. elearning.mcu.ac.th
 4. mcutube.mcu.ac.th
 5. tv.mcu.ac.th
 6. mcutvupload.mcu.ac.th
 7. flash.mcu.ac.th
 8. sharefile.wn.mcu.ac.th
 9. picture.mcu.ac.th
 10. mediacenter.mcu.ac.th
 11. gallery.mcu.ac.th
 12. www.mbpra.mcu.ac.th
 13. www.mcupyo.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

Share.

About Author

Leave A Reply