ชุดถ้วยกาแฟ

เป็นชุดถ้วยกาแฟพิมพ์ข้อความอักษรธรรมอีสาน จัดทำในโครงการส่งเสริมการเขียนอ่านอักษรธรรมอีสาน จัดทำขึ้นเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2551


เสื้อโปโล

เป็นเสื้อโปโลปักข้อความอักษรธรรมอีสาน จัดทำในโครงการส่งเสริมการเขียนอ่านอักษรธรรมอีสาน จัดทำขึ้นเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2551


กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

เป็นกระเป๋าผ้าสกรีนข้อความอักษรธรรมอีสาน จัดทำในโครงการส่งเสริมการเขียนอ่านอักษรธรรมอีสาน จัดทำขึ้นเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2551