วารสารก้าวไปกับบุญ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำวารสารก้าวไปกับบุญ ออกเผยแพร่ตามวาระโอกาสต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารของคณะสงฆ์ภาค ๙ นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเพื่อบันทึกกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของชมรมรวมพลคนพุทธ

รายละเอียด

หนังสืออนุสรณ์

เป็นหนังสือฉบับพิเศษ ที่จัดพิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสักการะ เนื่องในพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น

รายละเอียด

หนังสือที่ระลึกแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน

เป็นหนังสือที่ระลึกแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในแต่ละปี

รายละเอียด