...
...
...
...
...
...
...
...

 ฟังรายการสด (ออนไลน์)

   กดปุ่มด้านบน เพื่อฟังรายการสดทางสถานี

แอปพลิเคชั่น
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา

   กดปุ่มด้านบน เพื่อฟังรายการสดทางสถานี


 ข้อมูล / ที่อยู่

   สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283031,043-283032

 ข่าว / กิจกรรมต่างๆ