ฟังธรรมะ


พระคณาจารย์ อื่นๆ

เรื่อง...................................

 

 

 

เพื่อให้การฟังมีประสิทธิภาพ ควรเปิดจากโปรแกรม Internet Expolorer เท่านั้น
คลิกที่ปุ่ม เพื่อฟังเสียง

 

2016 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283031,043-283032