สมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558
 คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ 2558
 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 บัณฑิตศึกษา
 แผนการจัดห้องเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
ค่ายอาสาสะพานใจ เด็กอโศกKHONKAEN จุ้มที่ 1 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

2015-02-22

แนะนำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น #3

2015-02-17

แนะนำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น #1

2015-02-14

แนะนำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น #2

2015-02-14

  ชมวีดิโอทั้งหมด


 ท่านคิดว่าเว็บไซต์วิทยาเขตขอนแก่น ควรเน้นเนื้อหาในด้านใด?
ข่าวสาร กิจกรรม การประชาสัมพันธ์
สีสันความสวยงามของหน้าเว็บ
ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
การจัดหมวดหมู่ และความเป็นระเบียบ
  Result
** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer
© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  304  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557