คำคม : Proverb

๑.จงอยู่เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น

To live for your benefit and other

๒.สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

Peace is the highest bliss

๓.คนจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

Where there is a will, there is a way

๔.เก่งรู้ เก่งคิด เก่งงาน เก่งประสาน เก่งคน

Good Knowledge, Good thinking, Good coordination, Good human relations

๕.งานก็ได้ผล คนก็มีความสุข

The work is effective; the man is happy

๖.สมองยิ่งใช้ยิ่งฉลาด

The more you think, the more intellect you gain

๗.คนที่ยอดเยี่ยมที่สุด มักจะเป็นคนที่ขยันที่สุด

Reuise the action to get life improved

๘.หมั่นทบทวนการกระทำของตัวเอง จึงจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต

Keep review their action, it will have change to develop in life

๙.ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอมรสุมชีวิต

Everybody encounters life’s ups and downs

๑๐.ปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ล้วนมีที่มาจากพลังแห่งความเชื่อมั่นในตัวเอง

The greatest miracle comes from the power of self-confidence

๑๑.ความกลัวเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า

Fear deters the development

๑๒.การน้อยเนื้อต่ำใจเปรียบเหมือนจมอยู่ในสระโคน ทำอย่างไรก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

To feel inferior looks like stucking in the mud that is impossible to succeed

๑๓.ความสำเร็จคือ การเลือกเดินในเส้นทางของตัวเอง อย่างมั่นใจ

To succeed is to be in your own way contidently

๑๔.เมื่อขาดความกระตือรือร้น จะไม่มีวันก้าวหน้าในชีวิต

No enthusiasm, no life improvement