Month: December 2023

เปิดรับสมัครพระภิกษุ, สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (โควตารอบที่ 2)