กิจกรรมเรารัก มจร.(HOMEROOM) ครั้งที่ ๕

0

                วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเรารัก มจร.(Homeroom) ครั้งที่ ๕ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔ ทางหลักสูตรได้จัดเป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและการผลิตสื่อคลิปวิดีโอสร้างสรรค์” บรรยายโดย ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Line Meeting

Share.

About Author

Leave A Reply