ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนสานฝันครูไทยปันน้ำใจสู่น้องจ.หนองบัวลำภู

0

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายชมรมภาษาไทย ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน “สานฝันครูไทย ปันน้ำใจสู่น้อง” โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดาได้เป็นประธานเดินทางไปเปิดกิจกรรม โดยการต้อนรับจากผู้นำชุมชน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนิสิต. ท่านผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้ความการสนับสนุนเป็นอย่างดี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับชมรมภาษาไทย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนิสิต ส่งเสริมวิชาชีพความเป็นคร ู”ค่ายสานฝันครูไทย ปันน้ำใจสู่น้อง” ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง และ วัดสว่างสุทธาราม ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การสร้างแหล่งเรียนรู้ และบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่ 2.การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย 3.กิจกรรมรำวงนิสิตร่วมกับชาวบ้่าน 4.กิจกรรมลพื้นที่ศึกษาและสำรวจวิถีชีวิตชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองและการทำการเกษตรของชาวบ้าน 5.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ข้อต่อเเขนระหว่างนิสิตกับชาวบ้าน

27459095_1947390598855454_5313732499246759798_n 27459119_1947485005512680_493791196714497549_n 27459720_1947386732189174_2348687958440335929_n

ภาพข่าว, งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply