ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล

งานวิจัย

พ.ศ. เรื่อง หมายเหตุ
2560 การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <อ่านต่อ>