นายสุริยา บุญยะรังค์

อาจารย์

สถานที่เกิด Chum Pae, Khon Kaen, Thailand
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer, Secretary of Curriculum
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ 30 village no.1, Khok Si Village, Khok Si Sub-district, Mueang District, Khon Kaen, Thailand 40000
การศึกษา BA (English)
MA (English Language Studies)
EdD (Teaching English)–in the process
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน • Human Resources Administration Recruiter
• Inbound Service Staff
• English Lecturer
งานวิจัย 1. An Analysis of Deixis in Speeches of Famous Americans
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1. Buddhist Funeral in Northeast Thailand: An Ethical-Philosophical Perspective (2020)
2. An Analysis of Deixis in Speeches of Famous Americans (2022)
3. The Implementation of Four Bases for Cussess to Students’ Autonomy in English Grammar (2023)
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์