กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน
Username :
Password :
 

version 1.0
>> คู่มือการใช้งาน

 

ระบบจ่ายเงินเดือนบุคลากร ฝ่ายคลังและพัสดุ
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มใช้ 18 มกราคม 2557