การออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563

0

คณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด

126968

126977

126978

126972

126840

126870

126810

127279

127278

127280

Share.

About Author

Leave A Reply