กิจกรรม Home room

0

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Home room ในหัวข้อว่า “เรามาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน” ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

37011743_1799427030146944_5372695953457283072_n 37000465_1799426466813667_8426302810538115072_n

36915048_1799426566813657_3708244234738860032_n 36915062_1799426280147019_1283601652728725504_n 36965846_1799427330146914_4091202549850308608_n36994390_1799426930146954_9021612074064674816_n

Share.

About Author

Leave A Reply