บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2561

0

คณาจารย์กับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมจัดซุ้ม ถวายกัณฑ์เทศน์ เนื่องในกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เทศน์มหาชาติประปี 2561 33471912_1736464683109846_8526913660692463616_n 33237677_1736464083109906_2147047622920110080_n 33246700_1736460443110270_7291953362994462720_n 33401803_1736460969776884_909373532956262400_n

Share.

About Author

Leave A Reply