การสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561

0

33466806_662795827391973_1079570283599233024_n

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้ทำการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 การสอบมีสองช่วง เช้าเป็นการสอบข้อเขียน และบ่ายเป็นการสอมสัมภาษณ์ โดยมี พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร. พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร และอาจารย์ชยันต์ บุญพิโย เป็นกรรมการในการสอบ

 33306815_662804804057742_5457347022967275520_n33245652_662804910724398_8664736292182949888_n

  33127467_662796314058591_8627370025168142336_n 33342760_662796207391935_6308533588832813056_n 33338154_662795904058632_7296184507076444160_n 33149388_662796154058607_8734883527717289984_n 33305597_662796524058570_6352868023673552896_n33490057_662796387391917_965386026824499200_n

Share.

About Author

Leave A Reply