ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ ฯ (SAR) ระดับหลักสูตร

0

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียน โซน D ต.ลำไซ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

sar002 sar001

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply