ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟัง-พูดอังกฤษ

0

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟัง-พูดอังกฤษ วัน ENGLISH SPEAKING DAY กับ NATIVE SPEAKERS ในกิจกรรม HOMROOM สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

act01

  • วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
  • วันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๖๑
  • วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
  • วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้อง ๔๐๗ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply