การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

0

21231115_1941875572756735_5264201713854333343_n21192913_1941875762756716_1449001794933466353_n30 สิงหาคม 2560 พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online ณ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply