30 ส.ค.- 1 ก.ย.60 อาจารย์ประจำหลักสูตรอบรม e-learning

0

21151680_1421313021290097_7482056348431073524_n21105468_1421313041290095_7450286061999294237_n21192376_1421313247956741_8046164913774057237_n

newการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องขับเคลื่อนเป็นระบบทั้งระดับองค์กร และระดับบุคคล จึงจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
30 ส.ค.- 1 ก.ย.60 อาจารย์ประจำหลักสูตรอบรม e-learning ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

Share.

About Author

Leave A Reply