กำหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๗ รูป/คน วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๘

0

0001-ตารางสอบ-ห้อง-1-ฉบับร่าง-โครงร่างวิทยานิพนธ์-13-ส.ค.-61-วันที่ื-ฉบับร่าง

Share.

About Author

Leave A Reply