ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (MCU Khon Kaen e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และสารนิพนธ์ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
MCU Khon Kaen e-Theses : Search

พิมพ์คำค้น

วิธีการสืบค้น
1. พิมพ์ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในวิทยานิพนธ์ที่ต้องการค้นหา ในช่อง พิมพ์คำค้น
2. เลือกรายการที่ช่อง ค้นหาใน เพื่อเลือกว่า ข้อมูลที่จะค้นหาจะปรากฏอยู่ใน ทุกเขตข้อมูล หรือ ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผู้แต่ง หรือ หัวเรื่อง หรือ ปีพ.ศ. เป็นต้น
3. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อให้ระบบเริ่มค้นหาข้อมูล
4. หากต้องการให้แสดงข้อมูลทั้งหมด ให้พิมพ์ % แล้วเลือกค้นหาใน ชื่อเรื่อง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง

พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล
ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 14 พฤษภาคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th

eXTReMe Tracker