mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

รศ.อุดม บัวศรี

'
ชื่อหนังสือ : เงินตราอีสาน
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 78 หน้า
ขนาด : A4
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : กวีนิพนธ์อีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่
ปีที่พิมพ์ : 2550
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 78 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 50 บาท
หมายเหตุ :

'
ชื่อหนังสือ : ออนซอนอีสาน
ปีที่พิมพ์ : 2540
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 67 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 60 บาท
หมายเหตุ :

สนใจหนังสือที่เหลือติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร มจร.ขอนแก่น หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นล่าง เวลาราชการ
โทร.087- 2453143 หรือ 085-2275849

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน