นายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา

1.ปฏิบัติธรรมนำปัญญา ตอนที่ 1  
2.ปฏิบัติธรรมนำปัญญา ตอนที่ 2  
3.ปฏิบัติธรรมนำปัญญา ตอนที่ 3  
   
       

 

เพื่อให้การฟังมีประสิทธิภาพ ควรเปิดจากโปรแกรม Internet Expolorer เท่านั้น
คลิกที่ปุ่ม เพื่อฟังเสียง

 

(c) สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 24 กันยายน 2555, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th